شرکت هاي تحت مديريت شرکت هالي تور: پرستيژ اصفهان( دفتر مرکزي): دروازه شيراز ابتداي خيابان سعادت آباد 34020000-031 پرستيژ اصفهان(شعبه1):سيتي سنتر-طبقه اول 34020000-031 پرستيژ اصفهان(شعبه2):هشت بهشت غربي-بين چهاراه ملک و گلزار 34020000-031 هالي تور کيش: خيابان فردوسي مجتمع مرواريد 4423270-0764 طلوع شرق کرمان: بلوار فارابي-نبش کوچه شماره 2-ساختمان بانک سپه-طبقه اول-واحد3 2125370-0343 پشتباني 24 ساعته 09305465257
شماره همراه     نوع کاربری
رمز عبور   تکرار رمز عبور    
نام و نام خانوادگی   تلفن
ایمیل شهر